Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową z cyklu Współczesne wyzwania polityki gospodarczej, która odbędzie się w sobotę, 2 października 2021 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Podczas konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych WSKSiM.

Prosimy o potwierdzanie swojej obecności do 27 września. Serdecznie zapraszamy!

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich tegorocznych Absolwentów na uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych, które odbędzie się w sobotę 2 października 2021 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podczas konferencji naukowej Współczesne wyzwania polityki gospodarczej. Początek konferencji o godz. 10.00.

Przed rozdaniem świadectw o godz. 9:00 w kaplicy akademickiej WSKSiM zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Absolwentów. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy Państwa także na wspólny obiad w trakcie konferencji. Ze względów organizacyjnych i ograniczoną w związku z podwyższonym ryzykiem epidemiologicznym liczbą miejsc na konferencji, prosimy o bezwarunkowe potwierdzenie przybycia na adres podyplomowe@wsksim.edu.pl w terminie do 27.09.2021 r.

Rozdanie dyplomów absolwentom kierunku Dziedzictwo Myśli Jana Pawła II

16 maja 2021 r., w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odbyła się uroczysta Msza Św. dla słuchaczy i absolwentów pierwszej edycji studiów podyplomowych i kursu „Dziedzictwo Myśli Jana Pawła II”.

Po błogosławieństwie o. Tadeusz Rydzyk oraz rektor o. Zdzisław Klafka uroczyście wręczyli dyplomy wszystkim Absolwentom.

Dziedzictwo myśli Jana Pawła II – wyjątkowe studia podyplomowe, również w formie kursu!

Do 15 marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”. Studiów, które mają przybliżyć i ukazać wyjątkowość nauczania Papieża Polaka.

Przedmioty proponowane na kierunku przybliżają wyjątkowość postaci Ojca Świętego, a zarazem przedstawiają historię jego życia. Jeżeli doświadczamy dzisiaj kryzysu z solidarnością i porozumieniem narodowym, to warto sięgnąć do nauczania papieskiego.

– To jest nauczanie, które nie przeminęło, które zyskuje swoją wartość z roku na rok. Po śmierci Jana Pawła II przekonujemy się o jego aktualności – mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Wykładowcy, którzy przedstawiają dziedzictwo myśli Jana Pawła II, znali Papieża Polaka bardzo dobrze – jak ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który przez wiele lat był osobistym sekretarzem Jana Pawła II.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w WSKSiM prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie podyplomowe.wsksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/

By kontynuować nauczanie świętego

Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II to nowy kierunek studiów podyplomowych, otwarty dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Uroczystość otwarcia poprowadził Rektor Uczelni o. Zdzisław Klafka CSsR, przedstawiając uczestnikom kierunek, który podjęli oraz wyjaśniając, co przyświecało jego zakładaniu. Jak wskazywał Ojciec Rektor studia mają zachęcić do zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny tej myśli i wdrażania jej w życie.

– Te studia, które są studiami akademickimi, będą też bardzo praktyczne. Chcemy uczynić w naszym życiu przewodnikiem Jana Pawła II, to, co nam zostawił, jego myśl, ale i chcemy pogłębiać jego życie. Chcemy popatrzeć na świat stworzony i rzeczywistość Kościoła przy jego pomocy – powiedział Ojciec Rektor.

Wykład inauguracyjny poprowadził ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, pomysłodawca kierunku. Podkreślał, jak ważną postacią był Papież, i że ważne jest kontynuowanie jego myśli i filozofii.

– Mamy, proszę Państwa, w ostatnich latach studia coraz to dziwniejsze: mamy Gender Studies, mamy Animal Studies, mamy Queer Studies. Natomiast do dnia dzisiejszego nie mieliśmy systematycznych studiów Jana Pawła II – wskazał ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

Przed uczestnikami dwa semestry i 240 godzin zajęć dydaktycznych.

Katarzyna Dropiewska

Otwieramy nowy kierunek studiów podyplomowych – „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II”

 

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od semestru letniego w roku akademickim 2019/20 otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych „Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II”. Jak podkreśla uczelnia, studia te mają na celu merytoryczne przedstawienie głównych treści nauczania Jana Pawła Wielkiego w celu ich aplikacji do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka.

Studia z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” mają pomóc słuchaczom wzbudzenie własnej, zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwość podejmowania w sposób kompetentny myśli Papieża Polaka i wdrażania jej w życie.

Jak podkreśla o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, któż z nas nie cieszy się, że nasza Ojczyzna wydała na świat wielkiego świętego, którym jest Jan Paweł II.

– To wielki święty, Polak, myśliciel, teolog, wielka osobowość. Zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na studia podyplomowe z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II”. Studia te będą trwały dwa semestry – akcentuje założyciel WSKSiM w Toruniu.

Na pierwszy semestr studiów podyplomowych z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” uczelnia proponuje następujące przedmioty:

– Kairologia Jana Pawła II
– Polskie znaki czasu – kontekst historyczny i polityczny pontyfikatu
– Bóg Jana Pawła II
– Kościół z Eucharystii
– Kościół w dialogu
– Maryja Matka Odkupiciela
– Personalizm etyczny – osoba i czyn
– Miłość i odpowiedzialność
– Małżeństwo i rodzina
– Młodzież
– Analiza tekstów

W najbliższym czasie WSKSiM przedstawi więcej informacji, m.in. na jakich warunkach i kto może brać udział w studiach z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II”.

radiomaryja.pl