Obrony na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

W dniu 12.06.2021 r. w do grona absolwentów „ekologii” dołączyli kolejni słuchacze. Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła m.in. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, działań polskiego rządu na rzecz poprawy jakości powietrza, wpływu Zielonego Ładu UE na gospodarkę leśną, elektromobilności w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Studia podyplomowe na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, edukatorów oraz absolwentów kierunków przyrodniczych. Świeżo upieczeni absolwenci posiadają nie tylko bogaty zasób wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim szerokie narzędzia praktyczne do pracy w zawodzie.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Osoby zainteresowane kolejną edycją studiów podyplomowych zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępną na stronie: podyplomowe.wsksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/polityka-ochrony-srodowiska-ekologia-i-zarzadzanie/

Inauguracja studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

W sobotę, 24 kwietnia 2021 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się inauguracja studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie”. W wydarzeniu obok studentów uczestniczyli m.in. rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prorektor i kierownik kierunku dr Maria Laska oraz były minister środowiska, a obecnie wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś. Obecna była także dr Katarzyna Szyszko-Podgórska, córka śp. prof. dr hab. Jana Szyszko – pomysłodawcy kierunku.

Polityk wskazał w nim na potrzebę czynnej ochrony przyrody. Podkreślał, że kwintesencja zrównoważonego rozwoju jest zawarta w słowach Pisma Świętego: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” jest wezwaniem do odpowiedzialności i uznaniem, że to człowiek jest w centrum środowiska.

Kolejną edycję studiów rozpoczęli słuchacze z całej Polski. Zajęcia teoretyczne w najbliższym czasie będą odbywać się on-line, zaś praktyczne w lato, w stacji badawczej w Tucznie.

Zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji studiów podyplomowych na kierunku „Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie” serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wręczenie świadectw absolwentom studiów podyplomowych

W sobotę 10 października 2020 r. absolwenci studiów podyplomowych na kierunkach: Mediacje pojednawcze w rodzinie, Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość oraz MBA odebrali świadectwa ukończenia studiów z rąk JM Rektora WSKSiM o. dr. Zdzisława Klafki. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu obowiązujących restrykcji sanitarnych. Przedstawiciele absolwentów podziękowali za możliwość kształcenia się w murach toruńskiej uczelni i zwrócili uwagę nie tylko na wysoki poziom nauczania na wybranych przez siebie kierunkach, ale też szczególną atmosferę wspólnoty panującą w tym środowisku akademickim. Absolwenci Polityki ochrony środowiska złożyli też kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci prof. dr. hab. Jana Szyszko – twórcy tego kierunku w WSKSiM.

Kolejni absolwenci z Polityki Ochrony Środowiska – ekologii i zarządzania

W sobotę 26 września 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe kończące kolejną edycję studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła m.in. zrównoważonego rozwoju, izb leśnych, problemu azbestu i jego utylizacji w oparciu o środki finansowe WFOŚiGW, analizy wybranych aspektów prawnych w zakresie możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce leśnej, itp.

Po zakończonych egzaminach wszyscy udali się pod Audytorium im. prof. Jana Szyszko, gdzie pod tablica upamiętniającą Śp. Pana Profesora odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Inauguracja nowej edycji studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

W sobotę 18 kwietnia 2020 roku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne on – line na studiach podyplomowych z Polityki ochrony środowiska, ekologii i zarządzania. Podczas uroczystej inauguracji odbywającej się w przestrzeni wirtualnej – ze względu na okoliczności zewnętrzne – słuchacze wysłuchali przemówienia inauguracyjnego JM. o. dr Zdzisława Klafki – rektora WSKSiM, który zwrócił uwagę, że są to studia, które mają nauczyć integralnego spojrzenia na przyrodę i są one niejako realizacją testamentu śp. Prof. dr hab. Jana Szyszko, inicjatora tego kierunku. W inauguracji uczestniczyła też córka Pana Profesora dr Katarzyna Szyszko-Podgórska, która pokreśliła, że cieszy się z kontynuacji studiów na tym kierunku, który łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzę z zakresu prawa, filozofii, etyki z wiedzą przyrodniczą. Następnie słuchacze mieli możliwość uczestniczyć w wykładzie Doradcy Prezydenta RP Pawła Sałka. W Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się on sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, wcześniej pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej w rządzie Premier Beaty Szydło i Premiera Mateusza Morawieckiego.

Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie – egzaminy dyplomowe

W sobotę 16 listopada 2019 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

W komisji egzaminacyjnej, której przewodniczyła dr Maria Laska – prorektor WSKSIM, zasiedli m.in. dr inż. Andrzej Konieczny – Dyrektor Lasów Państwowych oraz Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP ds. polityki klimatycznej. W obronach brał udział także rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Tematyka prac dyplomowych dotyczyła przede wszystkim zrównoważonego rozwoju, prawa łowieckiego, ochrony brzegów morskich, społecznych funkcji lasu.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Obrony studentów studiów podyplomowych – Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

15 czerwca 2019 r. odbyły się egzaminy dyplomowe studentów z kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie. Komisji, składającej się z b. Ministra Środowiska Jana Szyszko, b. wiceministra w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka oraz dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, przewodniczyła prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dr Maria Laska. W obronach udział brał także rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Prof. Jan Szyszko skierował kilka słów podziękowań do władz uczelni oraz studentów kierunku polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

– Chciałbym podziękować, że ten kierunek jest uruchamiany w tej uczelni, ponieważ ekologia jest zagrożona. Wam drodzy adepci dziękuje, że przyszliście na ten kierunek. Jesteście bardzo potrzebni – powiedział.

Egzaminy rozpoczęły wspólna modlitwa oraz powitanie studentów przez prorektor dr Marię Laskę. Do egzaminu przystąpiło łącznie 10 studentów. Tematy prac dyplomowych były zróżnicowane. Prace poruszały takie zagadnienia jak: „Konflikt pomiędzy formami ochrony przyrody a użytkowaniem lasów Puszczy Białowieskiej”, „Warstwy aksjologiczne wybranych fragmentów Księgi Rodzaju” oraz „Możliwość wykorzystania zasobów pozostałości drzewnych w Nadleśnictwie Augustów dla lokalnego rozwoju”. Wszyscy absolwenci obronili prace z wynikiem bardzo dobrym.

Na obronach obecny był również o. rektor Zdzisław Klafka, który po ogłoszeniu wyników wyraził słowa uznania.

– Jestem bardzo usatysfakcjonowany z tych obron. Przyczyniacie się do poszerzenia osiągnięć Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – podkreślił.

Podyplomowe studia Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie łączą wiedzę teoretyczną, dotyczącą zasad i filozofii tworzenia zmieniającego się prawa środowiskowego w Polsce UE oraz oceny i wyceny zasobów przyrodniczych, z umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi rozpoznawania gatunków ptaków, gatunków gleb, siedlisk przyrodniczych oraz przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju.

Agata Mieczkowska

Zajęcia terenowe

W dniach 26-28 kwietnia 2019 r. w Stacji „D&B” w Tucznie odbywały się zajęcia terenowe studentów Studiów Podyplomowych – Polityka ochrony środowiska – Ekologia i zarządzanie z WSKSiM w Toruniu

Tematem warsztatów terenowych było rozpoznawanie gatunków ptaków w ich środowisku bytowania w podziale na środowisko wodne, tereny bezleśne ze szczególnym uwzględnieniem ptaków ważnych dla Polski z aneksu I i II dyrektywy ptasiej, rozpoznawanie w terenie siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce, ważnych dla UE.

Otwarcie czterech kierunków na studiach podyplomowych

16 marca w naszej uczelni miało miejsce otwarcie czterech kierunków studiów podyplomowych.

O godzinie dziewiątej rozpoczęto pierwszy semestr nowego kierunku noszącego nazwę „Mediacje pojednawcze w rodzinie”.

Słowo wstępu wygłosił mec. Mariusz Trela. Mówił o patronce studiów – św. Ricie, która swoim życiem dała świadectwo pracy nad formowaniem postaw ludzi w rodzinie. Dzięki niej bowiem zaprzestano stosowania we Włoszech prawa wendetty. Następnie pobłogosławiona została ikona świętej. Wizerunek ten jest wyjątkowy – pokazuje ją nie jako zakonnicę, lecz we wcześniejszym okresie jej życia – jako żonę i matkę.

Potem głos zabrał rektor WSKSiM, o. dr Zdzisław Klafka. Jak powiedział, chciał odejść od formalności i naukowości w swoim wystąpieniu, by podzielić się refleksjami na temat roli rodziny w życiu człowieka i zamyśle Boskim. Zaznaczył, że wybrane przez niego życie zakonne nie oznacza samotności, wręcz przeciwnie – pozwala człowiekowi znaleźć nową, wielką rodzinę. Mówił też o roli małżeństwa, które określił mianem „marzenia Pana Boga”. Potencjał tego zamysłu miłości osób pochodzi wprost z natury Boga – będącego jednością w Trójcy.

– Bóg nie jest czymś statycznym, a dzięki rodzinie staje się ogromną dynamiką – powiedział o. rektor Zdzisław Klafka.

Zwrócił uwagę, że troska o rodzinę nie wzięła się tylko z tradycji chrześcijańskiej. Jest ona czymś naturalnym, co potwierdza tezę o boskim pochodzeniu instytucji rodziny. Nawiązał do starożytnego rzymskiego filozofa Cycerona, który winą za złą sytuację w Imperium Romanum obarczał kryzys rodziny, do którego doprowadziła polityka prowadzona przez senatorów.

O godzinie jedenastej odbyły się inauguracje dwóch innych kierunków studiów podyplomowych: Relacji międzynarodowych i dyplomacji oraz drugiej edycji studiów Master of Buisness Administration (MBA) – prestiżowego kierunku dla biznesmenów. Gościem specjalnym był Paweł Jegier – wiceprezes Spółki Orlen Serwis Polska, były dyrektor łódzkiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wygłosił wykład dotyczący pracy menedżera. Odnosił się w nim do własnych doświadczeń z pracy w samorządach oraz Ministerstwie Skarbu Państwa. Zwrócił uwagę na niezwykle ważną rolę pokory, która jest szczególnie istotną cnotą w pracy polegającej na kontaktach z ludźmi. Jak zaznaczył, w obecnych czasach menedżer powinien budować relacje z zespołem, a nie narzucać siłą swoje pomysły.

Otwarcie nowej edycji kierunku podyplomowego Ekologia i zarządzanie miało miejsce o godzinie czternastej. Uczestniczył w nim prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska w latach 2015-2018 i wykładowca WSKSiM. Zwrócił uwagę na rolę, jaką odgrywała ekologia w polskiej nauce. Jak zaznaczył, WSKSiM jest obecnie jedyną uczelnią, na której wykłada się ekologię. Zwrócił też uwagę na obecnie panujące uproszczenie i ideologizację tej dziedziny nauki.

Studentom wszystkich otwartych dziś kierunków wręczono indeksy i powitano ich jako nowych członów społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Odebranie dyplomów – ekologia i zarządzanie

Szóstego października studenci kierunków podyplomowych Ekologia i zarządzanie oraz Kompensacja Przyrodnicza odebrali swoje dyplomy ukończenia studiów.

O godzinie 10:30 rozpoczęły się egzaminy dyplomowe. Studenci bronili swoich prac, poświęconych zagadnieniom z dziedziny ekologii. Podejmowały one zwłaszcza temat zrównoważonego rozwoju. W komisji egzaminacyjnej zasiadali: rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr Zdzisław Klafka, prorektor dr Maria Laska, były Minister Środowiska prof. Jan Szyszko, doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej mgr Paweł Sałek oraz dyrektor Katarzyna Cegielska. Po obronach ogłoszone zostały wyniki, a następnie studenci zgromadzili się, by odebrać swoje dyplomy.
O. dr Zdzisław Klafka w krótkim przemówieniu zwracał uwagę zwłaszcza na moralne aspekty ekologii. Jak zaznaczył, biblijne „czynienie sobie Ziemi poddaną” nie oznacza bezmyślnej eksploatacji, a właśnie zrównoważony rozwój, o którym pisali w swoich pracach nasi studenci.

Głos zabrał także prof. Jan Szyszko. Pogratulował on swoim studentom prac dyplomowych, z których wiele pisanych było pod jego kierunkiem.

Następnie absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów i otrzymali osobiste gratulacje od członków komisji egzaminacyjnej. Po rozdaniu dyplomów, studenci wyrazili podziękowania dla obecnych na spotkaniu wykładowców.