Dziennikarstwo

Studia podyplomowe na kierunku dziennikarstwo kierowane są do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w mass mediach. Ze względu na doskonałą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę umożliwiają one podniesienie kwalifikacji czynnym dziennikarzom, którzy chcą być na bieżąco z dynamicznym rozwojem mediów.

Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia, podczas których słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej.

Podczas warsztatów dziennikarskich słuchacz pozna dogłębnie warsztat dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz pracującego w portalach internetowych. Ma również wyjątkową możliwość zaznajomienia się z obsługą profesjonalnego sprzętu w nowoczesnych studiach radiowych i telewizyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych dziennikarskich w AKSiM potrafi sprawnie korzystać ze zdobytej wiedzy teoretycznej oraz z umiejętności i kompetencji nabytych podczas tworzenia przekazów medialnych. Jego wiedza z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów w Polsce i na świecie, w tym prawa mediów, gatunków dziennikarskich uzupełniona fachowymi umiejętnościami pozyskanymi podczas licznych warsztatów dziennikarskich umożliwia mu sprostanie wymogom rynku pracy.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Dziennikarstwo:

 • 6-7 listopada 2021 r.
 • 27-28 listopada 2021 r.
 • 11-12 grudnia 2021 r.
 • 18-19 grudnia 2021 r.
 • 8-9 stycznia 2022 r.
 • 15-16 stycznia 2022 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Dziennikarstwo w roku akademickim 2021/2022 wynosi: 3600 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „dziennikarstwo”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 25 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl