Dziennikarstwo

Studia podyplomowe na kierunku dziennikarstwo kierowane są do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w mass mediach. Ze względu na doskonałą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę umożliwiają one podniesienie kwalifikacji czynnym dziennikarzom, którzy chcą być na bieżąco z dynamicznym rozwojem mediów.

Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia, podczas których słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej.

Podczas warsztatów dziennikarskich słuchacz pozna dogłębnie warsztat dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz pracującego w portalach internetowych. Ma również wyjątkową możliwość zaznajomienia się z obsługą profesjonalnego sprzętu w nowoczesnych studiach radiowych i telewizyjnych.

Pobierz broszurę informacyjną i zapisz się na studia!

Absolwent studiów podyplomowych dziennikarskich w WSKSiM potrafi sprawnie korzystać ze zdobytej wiedzy teoretycznej oraz z umiejętności i kompetencji nabytych podczas tworzenia przekazów medialnych. Jego wiedza z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów w Polsce i na świecie, w tym prawa mediów, gatunków dziennikarskich uzupełniona fachowymi umiejętnościami pozyskanymi podczas licznych warsztatów dziennikarskich umożliwia mu sprostanie wymogom rynku pracy.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Dziennikarstwo obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 • 07-08 listopada 2020 r.
 • 28-29 listopada 2020 r.
 • 12-13 grudnia 2020 r.
 • 19-20 grudnia 2020 r.
 • 16-17 stycznia 2021 r.
 • 23-24 stycznia 2021 r.

Harmonogram zjazdów dla semestru letniego zostanie podany z początkiem stycznia 2021 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki studenci, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Dziennikarstwo w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 3600 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora WSKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „dziennikarstwo”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Termin rozpoczęcia zajęć oraz harmonogram zjazdów dla semestru letniego zostanie podany z początkiem stycznia 2021 r.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl