Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

Studia podyplomowe na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie kierowane są głównie do osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, edukatorów, przedstawicieli samorządów oraz absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych.

W ramach zajęć terenowych student uczy się rozpoznawania dziko żyjących gatunków oraz siedlisk ich występowania, a także poznaje zasady funkcjonowania poszczególnych siedlisk przyrodniczych i ich powiązań w układzie krajobrazowym w kontekście Natury 2000.

Szczególną uwagę poświęca się możliwościom kształtowania siedlisk i krajobrazów za pomocą inżynierii ekologicznej celem kształtowania bioróżnorodności i wykorzystania jej dla tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych.

Absolwent jest specjalistą ds. polityki ochrony środowiska, posiada wiedzę teoretyczną, dobrze umocowaną w istniejącym i zmieniającym się prawie polskim i UE, może znaleźć zatrudnienie zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w instytucjach centralnych, jest przygotowany do kreowania koncepcji zrównoważonego rozwoju (przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju) tak, by nie popełniać błędów środowiskowych państw rozwiniętych gospodarczo oraz potrafi te błędy w sposób profesjonalny naprawiać.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

 • 12-13 września 2020 r. (zjazd terenowy – Tuczno)
 • 26-27 września 2020 r.
 • 10-11 października 2020 r.
 • 24-25 października 2020 r.
 • 14-15 listopada 2020 r.
 • 28-29 listopada 2020 r.
 • 12-13 grudnia 2020 r.
 • 16-17 stycznia 2021 r.

Harmonogram zjazdów dla semestru letniego:

 • 10-11 kwietnia 2021 r.
 • 08-09 maja 2021 r.
 • 15-16 maja 2021 r.
 • 12-13 czerwca 2021 r.
 • 26-27 czerwca 2021 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki studenci, przed każdym zjazdem.

Informacje w sekretariacie

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora WSKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „polityka ochrony środowiska”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 15 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl