Retoryka i wystąpienia przed kamerą

Retoryka i wystąpienia przed kamerą (II edycja) to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. Studia obejmują m.in. zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, pedagogiki mass mediów, etyki, sztuki argumentacji, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Studia skierowane są do każdego, kto chce pracować nad swoim aparatem mowy, dykcją, pięknym wypowiadaniem się. Studia uczą jak poradzić sobie z tremą i stresem, zwłaszcza w sytuacji wystąpień przed kamerą. Adresowane są szczególnie do nauczycieli, samorządowców, prawników, doktorantów, lekarzy, kapłanów i sióstr zakonnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, urzędników różnego szczebla – wszystkich, których efekt pracy jest zależny od właściwego i skutecznego posługiwania się słowem mówionym.

Celem studiów jest nabycie i udoskonalenie takich umiejętności jak: przemawianie publiczne, precyzyjne i poprawne wyrażanie myśli, budowanie klarownego przekazu, emisji głosu, właściwej dykcji i artykulacji, kreowanie wizerunku dobrego mówcy, świadome używanie języka jako narzędzia komunikacji, radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi, skuteczne opanowanie stresu i tremy w kontaktach z mediami.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie krótkiego wystąpienia publicznego – przed komisją i pozostałymi słuchaczami z grupy.

Absolwent jest ambasadorem kultury żywego słowa. Potrafi pięknie się wypowiadać, budować swój wywód logicznie, w oparciu o zasady retoryki klasycznej. Zna zasady poprawnej emisji głosu. Jest świadomy celu swojej wypowiedzi, a tym samym widzi jej skutki. Absolwent łatwiej wysławia się i jest bardziej przekonujący. Wie jak przemawiać i rozmawiać zwłaszcza podczas wystąpień przed kamerą.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Retoryka i wystąpienia przed kamerą dla słuchaczy rozpoczynających naukę od marca 2021 r. (II edycja):

 • 10-11 kwietnia 2021 r.
 • 08-09 maja 2021 r.
 • 29-30 maja 2021 r.
 • 12-13 czerwca 2021 r.
 • 26-27 czerwca 2021 r.
 • od lipca 2021 do października 2021 trwa przerwa wakacyjna. Terminy zjazdów na kolejny semestr zostaną podane we wrześniu 2021 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z treścią zakładki studenci, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Retoryka i wystąpienia przed kamerą w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 4000 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora WSKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „retoryka i wystąpienia przed kamerą”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 15 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl