Wybierz studia podyplomowe w WSKSiM!

Misją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest służba człowiekowi. Dzięki umiejętnemu połączeniu moc wiary [FIDES] katolickiej potęguje siłę rozumu [RATIO], nadaje sens poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy, dążeniu do dobra. Świadomość dóbr otrzymanych we wspólnocie narodowej wzbudza postawę miłości do Ojczyzny [PATRIA] – Polski.


Najbliższe zjazdy