Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo – nowość w AKSiM!

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wkrótce zostanie uruchomiony nowy kierunek dwusemestralnych studiów podyplomowych Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo, przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa narodowego oraz cyberbezpieczeństwa.

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy m.in. w zakresie: zrozumienia interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenia szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowania wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowania działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego i postępującej cyfryzacji wszelkich aspektów funkcjonowania społeczeństwa.

Studia wyposażą słuchaczy w praktyczne umiejętności niezbędne w codziennej pracy związanej z bezpieczeństwem narodowym, prowadzeniem szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, budowaniem wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa, co pozwoli mu lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji publicznych zajmujących się daną tematyką, jak i prywatnych firm, które działają na rynku w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W każdym z semestrów przewidziano 120 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w siedzibie uczelni, maksymalnie 2 zjazdy weekendowe w miesiącu.

Szczegółowe informacje odnośnie programu studiów, wymagań wstępnych dla kandydatów, opłat oraz zasad rekrutacji już wkrótce!

Egzaminy dyplomowe w dniu 18.12.2021

W sobotę 18 grudnia 2021 r. odbyły się egzaminy dyplomowe na kierunku Relacje międzynarodowe i dyplomacja. Tematyka prac dotyczyła m.in. konfliktu terytorialnego na Morzu Południowochińskim, potencjału militarnego Obwodu Kalingradzkiego w 2021 r., polityki historycznej Izraela i relacji z Polską oraz funkcjonowania europejskich agencji płatniczych w funduszach unijnych EFRG i EFRROW. Prace powstały pod kierunkiem dra Jana Wiśniewskiego.
Absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!!!

Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych w AKSiM zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą dydaktyczną dostępną na stronie: podyplomowe.wsksim.edu.pl

Rekolekcje dla absolwentów i studentów MBA AKSiM w Toruniu

W Akademii Kultury Społecznej trwają II Rekolekcje Adwentowe dla absolwentów i studentów MBA AKSiM w Toruniu.

Program rekolekcji:

Sobota 11.12.2021
godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz. 15.30 – Nauka rekolekcyjna – o. Zdzisław Klafka: Miłość i umiejętność oderwania się (distacco) wg św. Alfonsa Marii De’ Liguoriego
godz. 18.00 – Eucharystia
godz. 19.30 – Wykład dr inż. Stanisław Grochmal – Ekonomia komunii jako ewolucja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Niedziela 12.12
godz. 08.00 – Eucharystia
godz. 09.30 – Nauka rekolekcyjna – o. Zdzisław Klafka: Maryja w moim życiu
godz. 10.30 – Kawa
godz. 11.00 – Zakończenie rekolekcji (rozpoczęcie wykładów dla edycji VI i VII)

Wszystkim słuchaczom i absolwentom życzymy owocnego czasu nauki, połączonej z radosnym oczekiwaniem na Boże Narodzenie!

Etyka dla nauczycieli – inauguracja

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych zainaugurowano I edycję studiów podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli (grupa II).

Wykład inauguracyjny: Od fenomenu losu do fenomenu tego, kim człowiek jest. W poszukiwaniu etyki wygłosił ksiądz profesor dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr.

Studium podyplomowe kierowane jest do czynnych zawodowo nauczycieli, przygotowujących się do prowadzenia etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia są bezpłatne ze względu na finansowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o kierunku

Ostatnie wolne miejsca na studiach podyplomowych

Do 23 listopada mogą zgłaszać się osoby zainteresowane podjęciem kształcenia na studiach podyplomowych Master of Business Administration (VII edycja) lub na studiach dofinansowanych przez Narodowy Bank Polski na kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena złożonych dokumentów dokonana przez komisję rekrutacyjną.

Serdecznie zapraszamy!

Polityka gospodarcza – inauguracja

Wykładem inauguracyjnym na temat roli patriotyzmu gospodarczego w okresie kryzysu, wygłoszonym przez prof. dr hab. Eryka Łona – członka Rady Polityki Pieniężnej rozpoczęła się IV edycja studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”.

Studia prowadzone są we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Studia na tym kierunku rozpoczęli słuchacze z całej Polski, zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu finansów, bankowości, makroekonomii oraz etyki biznesu i patriotyzmu gospodarczego.

Master of Business Administration – inauguracja

VII edycja studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA VII) rozpoczęła się od wykładu inauguracyjnego dra Arkadiusza Babczuka na temat korzyści i kosztów uczestnictwa w Unii Europejskiej.

Następnie słuchacze z całej Polski mogli uczestniczyć w warsztatach z zakresu przywództwa oraz zarządzania zmianą, prowadzonych przez dra Barta Tkaczyka.

Dzięki współpracy z uznaną na świecie amerykańską firmą konsultingową Energizers LLC (na liście top 500 światowych firm w przywództwie) i jej wybitnym trenerem MBA dr. Bartem Tkaczykiem absolwenci MBA w AKSiM poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych otrzymują menedżerski certyfikat w zakresie zarządzania i przywództwa.

Program studiów przygotowany jest w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi i kierowania przedsiębiorstwami w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani ekonomiści, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji menedżerskich.