Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową z cyklu Współczesne wyzwania polityki gospodarczej, która odbędzie się w sobotę, 2 października 2021 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Podczas konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych WSKSiM.

Prosimy o potwierdzanie swojej obecności do 27 września. Serdecznie zapraszamy!

III zjazd absolwentów studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

W dniach 10-12.09.2021 r. w Tucznie odbył się III zjazd absolwentów studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” realizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na tak zwanej „Krzywdzie”, gdzie przez lata badania prowadził prof. Jan Szyszko, odsłonięty został pamiątkowy kamień.

Spotkanie w Tucznie tradycyjnie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor toruńskiej uczelni.

Z Tuczna zawsze się wyjeżdża umocnionym w tej przyjaźni, którą budujemy na Jezusie. Tego się uczyliśmy od pana Jana.

o. dr Zdzisław Klafka CSsR

Głównym punktem zjazdu absolwentów była konferencja naukowa zatytułowana: „Ochrona zasobów przyrodniczych – szanse i bariery w świetle działań podjętych przez śp. prof. Jana Szyszko”. Jednym z prelegentów był doradca prezydenta RP, Paweł Sałek.

On był jedną z pierwszych osób w Polsce, która zauważyła problemy i szanse wynikające z polityki klimatycznej. Profesor przez całe swoje zawodowe i naukowe życie budował i kształtował to, w jaki sposób Polska może się odnaleźć w trudnych okolicznościach związanych z polityką klimatyczną.

Paweł Sałek

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich tegorocznych Absolwentów na uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych, które odbędzie się w sobotę 2 października 2021 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podczas konferencji naukowej Współczesne wyzwania polityki gospodarczej. Początek konferencji o godz. 10.00.

Przed rozdaniem świadectw o godz. 9:00 w kaplicy akademickiej WSKSiM zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Absolwentów. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy Państwa także na wspólny obiad w trakcie konferencji. Ze względów organizacyjnych i ograniczoną w związku z podwyższonym ryzykiem epidemiologicznym liczbą miejsc na konferencji, prosimy o bezwarunkowe potwierdzenie przybycia na adres podyplomowe@wsksim.edu.pl w terminie do 27.09.2021 r.

Obrony na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

W dniu 12.06.2021 r. w do grona absolwentów „ekologii” dołączyli kolejni słuchacze. Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła m.in. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, działań polskiego rządu na rzecz poprawy jakości powietrza, wpływu Zielonego Ładu UE na gospodarkę leśną, elektromobilności w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Studia podyplomowe na kierunku „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie” cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, edukatorów oraz absolwentów kierunków przyrodniczych. Świeżo upieczeni absolwenci posiadają nie tylko bogaty zasób wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim szerokie narzędzia praktyczne do pracy w zawodzie.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Osoby zainteresowane kolejną edycją studiów podyplomowych zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępną na stronie: podyplomowe.wsksim.edu.pl/oferta-studiow-podyplomowych/polityka-ochrony-srodowiska-ekologia-i-zarzadzanie/

Inauguracja studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

W sobotę, 24 kwietnia 2021 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się inauguracja studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie”. W wydarzeniu obok studentów uczestniczyli m.in. rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prorektor i kierownik kierunku dr Maria Laska oraz były minister środowiska, a obecnie wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś. Obecna była także dr Katarzyna Szyszko-Podgórska, córka śp. prof. dr hab. Jana Szyszko – pomysłodawcy kierunku.

Polityk wskazał w nim na potrzebę czynnej ochrony przyrody. Podkreślał, że kwintesencja zrównoważonego rozwoju jest zawarta w słowach Pisma Świętego: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” jest wezwaniem do odpowiedzialności i uznaniem, że to człowiek jest w centrum środowiska.

Kolejną edycję studiów rozpoczęli słuchacze z całej Polski. Zajęcia teoretyczne w najbliższym czasie będą odbywać się on-line, zaś praktyczne w lato, w stacji badawczej w Tucznie.

Zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji studiów podyplomowych na kierunku „Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie” serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wręczenie świadectw absolwentom studiów podyplomowych

W sobotę 10 października 2020 r. absolwenci studiów podyplomowych na kierunkach: Mediacje pojednawcze w rodzinie, Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość oraz MBA odebrali świadectwa ukończenia studiów z rąk JM Rektora WSKSiM o. dr. Zdzisława Klafki. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu obowiązujących restrykcji sanitarnych. Przedstawiciele absolwentów podziękowali za możliwość kształcenia się w murach toruńskiej uczelni i zwrócili uwagę nie tylko na wysoki poziom nauczania na wybranych przez siebie kierunkach, ale też szczególną atmosferę wspólnoty panującą w tym środowisku akademickim. Absolwenci Polityki ochrony środowiska złożyli też kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci prof. dr. hab. Jana Szyszko – twórcy tego kierunku w WSKSiM.

Kolejni absolwenci z Polityki Ochrony Środowiska – ekologii i zarządzania

W sobotę 26 września 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe kończące kolejną edycję studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

Tematyka prac przygotowanych pod kierunkiem promotorów dotyczyła m.in. zrównoważonego rozwoju, izb leśnych, problemu azbestu i jego utylizacji w oparciu o środki finansowe WFOŚiGW, analizy wybranych aspektów prawnych w zakresie możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w gospodarce leśnej, itp.

Po zakończonych egzaminach wszyscy udali się pod Audytorium im. prof. Jana Szyszko, gdzie pod tablica upamiętniającą Śp. Pana Profesora odmówiono modlitwę i złożono kwiaty.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Inauguracja nowej edycji studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie”

W sobotę 18 kwietnia 2020 roku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne on – line na studiach podyplomowych z Polityki ochrony środowiska, ekologii i zarządzania. Podczas uroczystej inauguracji odbywającej się w przestrzeni wirtualnej – ze względu na okoliczności zewnętrzne – słuchacze wysłuchali przemówienia inauguracyjnego JM. o. dr Zdzisława Klafki – rektora WSKSiM, który zwrócił uwagę, że są to studia, które mają nauczyć integralnego spojrzenia na przyrodę i są one niejako realizacją testamentu śp. Prof. dr hab. Jana Szyszko, inicjatora tego kierunku. W inauguracji uczestniczyła też córka Pana Profesora dr Katarzyna Szyszko-Podgórska, która pokreśliła, że cieszy się z kontynuacji studiów na tym kierunku, który łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi oraz wiedzę z zakresu prawa, filozofii, etyki z wiedzą przyrodniczą. Następnie słuchacze mieli możliwość uczestniczyć w wykładzie Doradcy Prezydenta RP Pawła Sałka. W Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się on sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, wcześniej pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej w rządzie Premier Beaty Szydło i Premiera Mateusza Morawieckiego.

Polityka Ochrony Środowiska – ekologia i zarządzanie – egzaminy dyplomowe

W sobotę 16 listopada 2019 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

W komisji egzaminacyjnej, której przewodniczyła dr Maria Laska – prorektor WSKSIM, zasiedli m.in. dr inż. Andrzej Konieczny – Dyrektor Lasów Państwowych oraz Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP ds. polityki klimatycznej. W obronach brał udział także rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Tematyka prac dyplomowych dotyczyła przede wszystkim zrównoważonego rozwoju, prawa łowieckiego, ochrony brzegów morskich, społecznych funkcji lasu.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

Obrony studentów studiów podyplomowych – Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

15 czerwca 2019 r. odbyły się egzaminy dyplomowe studentów z kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie. Komisji, składającej się z b. Ministra Środowiska Jana Szyszko, b. wiceministra w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka oraz dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, przewodniczyła prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dr Maria Laska. W obronach udział brał także rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka.

Prof. Jan Szyszko skierował kilka słów podziękowań do władz uczelni oraz studentów kierunku polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie.

– Chciałbym podziękować, że ten kierunek jest uruchamiany w tej uczelni, ponieważ ekologia jest zagrożona. Wam drodzy adepci dziękuje, że przyszliście na ten kierunek. Jesteście bardzo potrzebni – powiedział.

Egzaminy rozpoczęły wspólna modlitwa oraz powitanie studentów przez prorektor dr Marię Laskę. Do egzaminu przystąpiło łącznie 10 studentów. Tematy prac dyplomowych były zróżnicowane. Prace poruszały takie zagadnienia jak: „Konflikt pomiędzy formami ochrony przyrody a użytkowaniem lasów Puszczy Białowieskiej”, „Warstwy aksjologiczne wybranych fragmentów Księgi Rodzaju” oraz „Możliwość wykorzystania zasobów pozostałości drzewnych w Nadleśnictwie Augustów dla lokalnego rozwoju”. Wszyscy absolwenci obronili prace z wynikiem bardzo dobrym.

Na obronach obecny był również o. rektor Zdzisław Klafka, który po ogłoszeniu wyników wyraził słowa uznania.

– Jestem bardzo usatysfakcjonowany z tych obron. Przyczyniacie się do poszerzenia osiągnięć Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – podkreślił.

Podyplomowe studia Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie łączą wiedzę teoretyczną, dotyczącą zasad i filozofii tworzenia zmieniającego się prawa środowiskowego w Polsce UE oraz oceny i wyceny zasobów przyrodniczych, z umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi rozpoznawania gatunków ptaków, gatunków gleb, siedlisk przyrodniczych oraz przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju.

Agata Mieczkowska