Rekolekcje dla absolwentów i studentów MBA AKSiM w Toruniu

W Akademii Kultury Społecznej trwają II Rekolekcje Adwentowe dla absolwentów i studentów MBA AKSiM w Toruniu.

Program rekolekcji:

Sobota 11.12.2021
godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz. 15.30 – Nauka rekolekcyjna – o. Zdzisław Klafka: Miłość i umiejętność oderwania się (distacco) wg św. Alfonsa Marii De’ Liguoriego
godz. 18.00 – Eucharystia
godz. 19.30 – Wykład dr inż. Stanisław Grochmal – Ekonomia komunii jako ewolucja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Niedziela 12.12
godz. 08.00 – Eucharystia
godz. 09.30 – Nauka rekolekcyjna – o. Zdzisław Klafka: Maryja w moim życiu
godz. 10.30 – Kawa
godz. 11.00 – Zakończenie rekolekcji (rozpoczęcie wykładów dla edycji VI i VII)

Wszystkim słuchaczom i absolwentom życzymy owocnego czasu nauki, połączonej z radosnym oczekiwaniem na Boże Narodzenie!

Master of Business Administration – inauguracja

VII edycja studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA VII) rozpoczęła się od wykładu inauguracyjnego dra Arkadiusza Babczuka na temat korzyści i kosztów uczestnictwa w Unii Europejskiej.

Następnie słuchacze z całej Polski mogli uczestniczyć w warsztatach z zakresu przywództwa oraz zarządzania zmianą, prowadzonych przez dra Barta Tkaczyka.

Dzięki współpracy z uznaną na świecie amerykańską firmą konsultingową Energizers LLC (na liście top 500 światowych firm w przywództwie) i jej wybitnym trenerem MBA dr. Bartem Tkaczykiem absolwenci MBA w AKSiM poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych otrzymują menedżerski certyfikat w zakresie zarządzania i przywództwa.

Program studiów przygotowany jest w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi i kierowania przedsiębiorstwami w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani ekonomiści, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji menedżerskich.

MBA w AKSiM – Spotkania z praktykami

W auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się w sobotę „Spotkanie z praktykami”, które zostało przygotowane dla studentów i absolwentów kierunku Master of Business Administration. W wydarzeniu uczestniczyli wicepremier Jacek Sasin oraz biznesmen Roman Kluska.

Uczelnia nie zapomina o swoich absolwentach, czego dowodem było dzisiejsze „spotkanie z praktykami”.

– Mamy gości, którzy wiedzą, co mówią. To nie tylko teoria, ale i praktyka. Życzę Państwu, żebyście budowali Polskę i byli aktywni – mówił podczas otwarcia spotkania o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja.

Obecny w Toruniu wicepremier podkreślał, że AKSiM to kuźnia elit.

– Tych elit nam po prostu tak często brakuje i cieszę się, że jest takie miejsce, gdzie elity są kształcone, a w którym tworzą się dla dobra całego naszego społeczeństwa, narodu, ojczyzny – oznajmił Jacek Sasin.

O etyce w biznesie mówił Roman Kluska, twórca spółki Optimus. Opowiedział swoją historię, jak stał się jednym z najbogatszych Polaków, walczył z systemem komunistycznym, a siłę w przezwyciężaniu trudności, jakie wielokrotnie pojawiały się na jego drodze, dawała mu wiara w Boga i „Dzienniczek” św. siostry Faustyny.

– Przychodząc wykończony po pracy w Optimusie, codziennie czytałem chociażby fragment „Dzienniczka”. Ja ten „Dzienniczek” przeżywam, uczę się, co jest dobrem, co złem. Uczę się słowami Pana Jezusa o całym sensie życia i po co ja jestem – zaakcentował Roman Kluska.

Współczesne wyzwania polityki gospodarczej

2 października 2021 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się cykliczna konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Tegoroczne wydarzenie było już trzecim w historii naszej Uczelni, a zarazem wieńczyło trzecią edycję studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”, realizowanych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Na początku głos zabrał Rektor-Założyciel WSKSiM – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Wskazał na to, że potrzeba dziś w Ojczyźnie dobrych uczelni, które będą kształciły elity służące narodowi i społeczeństwu.

Razem można uczynić wiele, jeżeli wszyscy idziemy w jednym kierunku – podkreślił Rektor-Założyciel, dziękując uczestnikom studiów podyplomowych za zaufanie, którym obdarzyli Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wybierając studia podyplomowe z bogatej oferty dydaktycznej.

Pierwszą część wydarzenia stanowiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” oraz innych kierunków realizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (w tym m.in. Master of Business Administration, Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie, Retoryka i wystąpienia przed kamerą).

Pierwszą prelekcję wygłosił prof. dr hab. Feliks Grądalski, reprezentujący na konferencji Narodowy Bank Polski – Departament Badań i Innowacji Finansowych . W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w teorii i praktyce” podkreślił, że należy zwracać szczególną uwagę na rolę koordynacji ze względu na odmienne cele banku centralnego a rządu.  Prelegent podkreślił jednak, że współpraca pomiędzy bankiem i rządem jest gwarantem długofalowego wzrostu dobrobytu społecznego.

Współpraca i koordynacja na bazie zgody instytucjonalnej w większym stopniu przyczynia się do wzrostu dobrobytu społecznego i realizacji długofalowych celów strategicznych niż konfrontacja i rywalizacja pomiędzy głównymi aktorami polityki makroekonomicznej – zaznaczył prof. dr hab. Feliks Grądalski.

W trakcie sesji plenarnej, drugi z prelegentów – dr hab. Piotr Łasak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – w wystąpieniu zatytułowanym „Formy współpracy banków i fintechów – w kierunku większej cyfryzacji polskiego sektora bankowego”, zwrócił uwagę na to, że coraz popularniejsze fintechy mają ogromny wpływ na kształtowanie się usług bankowych.

Fintechy modyfikują usługi bankowe, w szczególności ograniczają koszty, pozwalają zastąpić np. pracę opartą na papierze, różnego typu algorytmami, pracą w sieci, chmurą obliczeniową itd. Udoskonalają pewne procesy, ale jednocześnie przyspieszają je w sensie czasowym – podkreślił Prelegent.

Ostatnią prelekcją w części plenarnej konferencji, było wystąpienie dr hab. Agnieszki Czajkowskiej, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowane „Ocena zmian na rynku kredytowym dla gospodarstw domowych w okresie pandemii”.

W początkowym okresie pandemii na rynku kredytowym zaistniał szok, który wpłynął negatywnie na cały system finansowy, a dla konsumentów niekiedy oznaczał ryzyko zmniejszenia dochodów bądź nawet ich utratę – zauważyła Prelegentka.

W drugiej części konferencji odbyły się dwie sesje panelowe, w których wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości, w tym m. in. dr. Mateusza Mokrogulskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie („Łagodzenie wymogów dla sektora bankowego w Unii Europejskiej w następstwie pandemii COVID-19”), dr. Mateusza Guzikowskiego z SGH („Instytucjonalne instrumenty oddziaływania na rynek pracy stymulujące wzrost gospodarczy”), dr. Piotra Boguszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego („Wpływ pandemii COVID-19 na sektor przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce – wybrane zagadnienia”), dr. inż. Bogusława Hajdasza z WSKSiM („Aktualne wyzwania zarządzania ładem korporacyjnym w polskich spółkach”), dr Katarzyny Kamińskiej z SGH („Rozwój polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce po 1989 roku”) oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu – dr. Jana Wiśniewskiego (koordynatora RODM): „Rosyjska ekspansja w Arktyce – kwestie gospodarcze” oraz dr. Krystiana Chołaszczyńskiego (zastępcy koordynatora RODM): „Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę afrykańską”.

W trakcie obu sesji panelowych wystąpili również absolwenci kierunku Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”, którzy zaprezentowali najważniejsze kwestie i wyniki uzyskane w swoich pracach dyplomowych, które powstały na tym kierunku pod opieką promotorów.

Aktualnie trwa nabór na kolejną – już czwartą – edycję studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”. Termin składania dokumentów upływa 25 października.

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową z cyklu Współczesne wyzwania polityki gospodarczej, która odbędzie się w sobotę, 2 października 2021 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Podczas konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych WSKSiM.

Prosimy o potwierdzanie swojej obecności do 27 września. Serdecznie zapraszamy!

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich tegorocznych Absolwentów na uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych, które odbędzie się w sobotę 2 października 2021 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podczas konferencji naukowej Współczesne wyzwania polityki gospodarczej. Początek konferencji o godz. 10.00.

Przed rozdaniem świadectw o godz. 9:00 w kaplicy akademickiej WSKSiM zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Absolwentów. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy Państwa także na wspólny obiad w trakcie konferencji. Ze względów organizacyjnych i ograniczoną w związku z podwyższonym ryzykiem epidemiologicznym liczbą miejsc na konferencji, prosimy o bezwarunkowe potwierdzenie przybycia na adres podyplomowe@wsksim.edu.pl w terminie do 27.09.2021 r.