Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową z cyklu Współczesne wyzwania polityki gospodarczej, która odbędzie się w sobotę, 2 października 2021 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Podczas konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych WSKSiM.

Prosimy o potwierdzanie swojej obecności do 27 września. Serdecznie zapraszamy!

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich tegorocznych Absolwentów na uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych, które odbędzie się w sobotę 2 października 2021 r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podczas konferencji naukowej Współczesne wyzwania polityki gospodarczej. Początek konferencji o godz. 10.00.

Przed rozdaniem świadectw o godz. 9:00 w kaplicy akademickiej WSKSiM zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Absolwentów. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy Państwa także na wspólny obiad w trakcie konferencji. Ze względów organizacyjnych i ograniczoną w związku z podwyższonym ryzykiem epidemiologicznym liczbą miejsc na konferencji, prosimy o bezwarunkowe potwierdzenie przybycia na adres podyplomowe@wsksim.edu.pl w terminie do 27.09.2021 r.

Potrzeba retoryki w edukacji

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka trwa XX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU”.

Przy tej okazji uczestnicy sympozjum rozmawiali również o potrzebie retoryki w edukacji.

Wszystkich zainteresowanych doskonaleniem kultury słowa serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe „Retoryka i wystąpienia przed kamerą”.

Obrony na kierunku Retoryka i wystąpienia przed kamerą

W niedzielę 18.04.2021 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uczestnicy studiów podyplomowych na kierunku „Retoryka i wystąpienia przed kamerą” przedstawili wystąpienia końcowe.

Retoryka i wystąpienia przed kamerą to studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. Studia obejmują m.in. zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, retoryki klasycznej, retoryki stosowanej, pedagogiki mass mediów, etyki, sztuki argumentacji, specyfiki kontaktów z mediami, technik radzenia sobie z tremą i stresem.

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej w formie krótkiego wystąpienia publicznego – przed komisją i pozostałymi słuchaczami z grupy. Tym razem ze względu na ograniczenia epidemiczne obrony odbyły się w mniejszym gronie.

„Retoryka i wystąpienia przed kamerą” to tylko jeden z wielu kierunków studiów podyplomowych w WSKSiM. Pozostałe to m.in. dziedzictwo myśli Jana Pawła II, MBA, mediacje i negocjacje, polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie czy relacje międzynarodowe i dyplomacja. Pełna lista kierunków dostępna jest na stronie podyplomowe.wsksim.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Kolejni absolwenci z retoryki

W sobotę 8 czerwca 2019 r. odbyły się obrony kończące kolejną edycję studiów podyplomowych z retoryki. Słuchacze wygłosili przygotowane wcześniej krótkie wystąpienia publiczne, które oceniła komisja egzaminacyjna. Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy!

Retoryka i komunikacja społeczna to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne. Skierowane są do każdego, kto chce panować nad swoim aparatem mowy, dykcją czy pięknym wypowiadaniem się. W toku studiów słuchacz poznaje zasady prezentacji przed kamerą i pracy z mikrofonem.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Uczelni. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce STUDIA.

Wieńczące obrony

W sobotę 16 czerwca br. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyły się obrony wieńczące tegoroczne studia podyplomowe na kierunkach Dziennikarstwo, Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja, Retoryka i Komunikacja Społeczna oraz Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne.

Słuchacze studiów podyplomowych po dwu-semestralnym cyklu kształcenia oraz pracy pod okiem promotorów prezentowali swoje prace dyplomowe oraz składali egzaminy dyplomowe.

Na kierunku Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne słuchacze podejmowali tematy wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności a zarazem bardzo praktyczne, takie jak projektowanie motywów graficznych dla marki, cyfrowa renowacja i rewitalizacja archiwów, realizacja i montaż wideo z elementami animacji komputerowej czy też analiza narzędzi automatycznego trasowania w programach graficznych.

Wszystkim Absolwentom serdecznie gratulujemy.

Sobota pod hasłem dyplomów

10 czerwca trzydzieścioro dwoje słuchaczy studiów podyplomowych przystąpiło do egzaminów wieńczących dwusemestralne kształcenia na kierunkach: dziennikarstwo, grafika komputerowa i techniki multimedialne, retoryka i komunikacja społeczna. Gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia prezentujące studentów retoryki, którzy w obecności Komisji i zgromadzonych gości wygłaszali przemówienia, a swoje wystąpienia wzbogacili strojem przygotowanym specjalnie na tę okazję.

Zakończyły się obrony studiów podyplomowych roku akademickiego 2015/2016

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 18 czerwca br. zakończyły się obrony na studiach podyplomowych. Kierunki studiów podyplomowych, który uzyskały dyplomy to: Dziennikarstwo, Grafiki i Techniki Multimedialne, Retoryka i Komunikacja Społeczna. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!

VI Zjazd Absolwentów WSKSiM

W dniach od 4 do 5 września w Kampusie Akademickim przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu odbył się doroczny Zjazd Absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, który był połączony z 7. Dziękczynieniem w Rodzinie.

Bardzo się cieszę, ze mogę tutaj być, że mogę się spotkać z ludźmi, z którymi studiowałam. Nasze znajomości były niezwykle silne, przetrwały parę lat i dalej utrzymujemy z sobą dobry kontakt. To były studia podyplomowe – Retoryka i komunikacja społeczna. Były uzupełnieniem, a także rozwojem. Jestem z zawodu prawnikiem, aczkolwiek nie pracuję w swoim zawodzie. WSKSiM otworzyła dla mnie kolejną możliwość. Teraz studiuję na studiach doktoranckich, dlatego jest to możliwość dalszego rozwoju – powiedziała jedna z absolwentek.

Absolwenci uczelni mieli także okazję wysłuchania wykładu prof. dr hab. Sławomira Cenckiewicza. Wykładowca mówił o mechanizmach walki z Kościołem Katolickim w Polsce w latach 1944 – 89.

Taką cechą, która łączy wszystkie epoki, od Bieruta przez Ochaba, Gomułkę, Gierka czy Jaruzelskiego, jest metoda wewnętrznej dezintegracji Kościoła Katolickiego poprzez wprowadzenie do tej instytucji „koni trojańskich”. Kościół Katolicki ostatecznie wygrał narzucony mu konflikt z komunistami, ale ofiar po jego stronie było sporo. Były gazety, inicjatywy, instytucje, książki, które na pozór miały wyglądać na katolickie, a takie nie były. Były wreszcie – to należy podkreślać – ofiary Ci wszyscy prześladowani biskupi, księża, siostry zakonne, którzy byli mordowani w kazamatach ubeckich – podkreślał profesor.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor –Założyciel WSKSIM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.