Dziennikarstwo

Studia podyplomowe na kierunku dziennikarstwo kierowane są do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w mass mediach. Ze względu na doskonałą bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę umożliwiają one podniesienie kwalifikacji czynnym dziennikarzom, którzy chcą być na bieżąco z dynamicznym rozwojem mediów.

Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia, podczas których słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej.

Podczas warsztatów dziennikarskich słuchacz pozna dogłębnie warsztat dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz pracującego w portalach internetowych. Ma również wyjątkową możliwość zaznajomienia się z obsługą profesjonalnego sprzętu w nowoczesnych studiach radiowych i telewizyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych dziennikarskich w AKSiM potrafi sprawnie korzystać ze zdobytej wiedzy teoretycznej oraz z umiejętności i kompetencji nabytych podczas tworzenia przekazów medialnych. Jego wiedza z zakresu funkcjonowania współczesnych mediów w Polsce i na świecie, w tym prawa mediów, gatunków dziennikarskich uzupełniona fachowymi umiejętnościami pozyskanymi podczas licznych warsztatów dziennikarskich umożliwia mu sprostanie wymogom rynku pracy.

Informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych