Grafika komputerowa i techniki multimedialne

Studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i techniki multimedialne kierowane są do osób, które wykorzystują technologie graficzne i multimedialne w swojej pracy zawodowej. Mają one charakter praktyczny, dlatego od kandydatów nie wymagamy specjalistycznego przygotowania teoretycznego. Bardzo cenimy jakiekolwiek zdolności plastyczne, wyczucie estetyki przekazu wizualnego oraz chęć poszukiwania nowych środków wyrazu artystycznego.

Dobór zajęć praktycznych uwzględnia najnowsze rozwiązania koncepcyjne i technologiczne, jak również umożliwia rozszerzenie praktycznych umiejętności na różnych polach aktywności zawodowej. Zakres materiału obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień aplikacyjnych, uwzględnia specyfikę ich zastosowań m.in. w systemach składu DTP, na klasycznym rynku wydawniczym oraz w aplikacjach sieciowych. Zastosowanie aplikacji multimedialnych w środkach elektronicznego przekazu z uwzględnieniem specyfiki architektury informacji w zastosowaniach internetowych oraz właściwym wykorzystaniu technik animacyjnych i grafiki trójwymiarowej.

Studia obejmują również praktyczny kurs przygotowywania i montażu materiałów filmowych zarówno w studiach telewizyjnych, jak i w zastosowaniach sieciowych.

Absolwenci specjalności znajdą pracę w studiach graficznych, pracowniach marketingowych, w serwisach internetowych, u operatorów telekomunikacyjnych oraz w miejscach, gdzie konieczne jest opracowywanie graficznych interfejsów dla użytkownika. Absolwenci mogą też samodzielnie projektować i prowadzić serwisy internetowe o szerokim zakresie specjalności.

Informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych