Logistyka

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu logistyki oraz praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku TSL.

Adresatami studiów są:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą pracować na stanowiskach związanych z logistyką,
 • pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą poszerzyć o aktualną wiedze o rozwoju logistyki,
 • dyrektorzy, kierownicy i specjaliści pracujący w przedsiębiorstwach logistycznych,
 • osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Studia są realizowane w oparciu o wiedzę ekspercką praktyków w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem nauczycieli akademickich, co pozwala na rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Istotnym jest również praktyczne poznanie przez słuchaczy skutecznych metod i narzędzi analizy procesów oraz systemów logistycznych i na tej podstawie uzyskiwania poprawy efektywności wykorzystywanych zasobów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał kompetencje do pracy na różnych stanowiskach związanych z realizacją dostaw i gospodarką zapasami, zarówno w obszarze operacyjnym jak i strategicznym. Absolwenci studiów pozyskają wiedzę na temat nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania procesami logistycznymi oraz będą przygotowani do samodzielnego korzystania z nich i stosowania również w sytuacjach nietypowych, w warunkach niepełnej i niepewnej informacji oraz podwyższonego ryzyka.

⇒ Informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

⇒ Informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych

⇒ Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2020/2021 (informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych)
⇒ Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021 (informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych)
Kwestionariusz dla kandydata na studia podyplomowe
Klauzula informacyjna
⇒ Program studiów (informacje w Sekretariacie Studiów Podyplomowych)

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora WSKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „logistyka”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl