Master of Business Administration

Master of Business Administration to prestiżowe studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska.

Celem studiów jest:

 • dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: zarządzania, finansów oraz prawa dla właścicieli / członków zarządów oraz kluczowych kadr menedżerskich zatrudnionych w sektorach przedsiębiorstw oraz w administracji publicznej;
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy osoby zarządzającej dużymi zespołami ludzkimi;
 • zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami – zarządzania, marketingu, sprzedaży, finansów – niezbędnymi do skutecznego kierowania dużymi instytucjami prywatnymi i publicznymi.

Studia przygotowują absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze przedsiębiorstw oraz w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, zarówno w zarządach tych instytucji, jak i w kolegialnych ciałach nadzorczych.

Studia kierowane są do:

 • absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych problematyką zarządzania, finansów i prawa gospodarczego, posiadających 5-letnie doświadczenie zawodowe lub 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze przedsiębiorstw lub administracji publicznej (osoby o innym doświadczeniu zawodowym mogą być przyjęte na studia MBA w trybie indywidualnej decyzji komisji rekrutacyjnej na podstawie informacji zawartych w liście motywacyjnym);
 • menedżerów przedsiębiorstw prywatnych, państwowych, kierowników jednostek organizacyjnych administracji publicznej, dążących do podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania i uzyskania uprawnień do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.

Program studiów przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi i kierowania przedsiębiorstwami w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani ekonomiści, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji menedżerskich.

Wyróżnikiem studiów jest wzbogacenie kultury organizacyjnej o istotne aspekty etyki biznesu oraz podkreślenie roli patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji menedżerskich.

Ponadto dzięki współpracy z uznaną na świecie amerykańską firmą konsultingową Energizers LLC (na liście top 500 światowych firm w przywództwie) i jej wybitnym trenerem MBA dr. Bartem Tkaczykiem absolwenci MBA w AKSiM otrzymują menedżerski certyfikat w zakresie zarządzania i przywództwa.

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę z zakresu: zarządzania, finansów i prawa, co pozwala mu lepiej rozumieć mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji prywatnych i publicznych. W szczególności poznaje strategie: zarządzania zespołami pracowników, pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie strategicznych projektów rozwojowych. Zdobywa również wiedzę o instrumentach i instytucjach rynku finansowego. Wykazuje znajomość poszczególnych segmentów polityki gospodarczej oraz procesów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Ma ponadto świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski.

Obrony uczestników studiów podyplomowych MBA IV edycji (22-23.01.2021 r.)

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Master of Business Administration dla słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę od października 2021 r. (VII edycja):

I semestr

 • 13-14 listopada 2021 r.
 • 27-28 listopada 2021 r.
 • 11-12 grudnia 2021 r.
 • 18-19 grudnia 2021 r.
 • 8-9 stycznia 2022 r.
 • 5-6 lutego 2022 r.

II semestr

 • 26-27 lutego 2022 r.
 • 19-20 marca 2022 r.
 • 2-3 kwietnia 2022 r.
 • 9-10 kwietnia 2022 r.
 • 7-8 maja 2022 r.
 • 28-29 maja 2022 r.
 • 11-12 czerwca 2022 r.
 • 1-2 lipca 2022 r.

Pozostały ostatnie wolne miejsca na VIII edycję studiów. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studiów Podyplomowych.

Harmonogram zjazdów dla nowych słuchaczy rozpoczynających naukę od marca 2022 r. (VIII edycja) – semestr letni:

I semestr

 • 2-3 kwietnia 2022 r. (I zjazd)
 • 9-10 kwietnia 2022 r. (II zjazd)
 • 7-8 maja 2022 r. (III zjazd)
 • 28-29 maja 2022 r. (IV zjazd)
 • 11-12 czerwca 2022 r. (V zjazd)
 • 2-3 lipca 2022 r. (VI zjazd)

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023 zostanie podany w terminie późniejszym.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Master of Business Administration (MBA VII edycja) – w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 wynosi: 14 870 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „MBA”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl