Polityka gospodarcza – finanse i bankowość

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Ponadto zadaniem studiów jest ukazanie mechanizmów funkcjonowania instytucji pośrednictwa finansowego w procesie redystrybucji oszczędności w gospodarce, kwestie wpływu zjawisk pieniężnych na procesy realne i krążenie pieniądza w gospodarce. Studia mają również na celu zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania bankiem.

Adresatami studiów są:

 • absolwenci uczelni wyższych, zainteresowani problematyką polityki gospodarczej, finansów i bankowości, zatrudnieni lub przygotowujący się do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach sektora finansowego,
 • dziennikarze zainteresowani problematyką ekonomiczną, poszukujący aktualnej wiedzy z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • nauczyciele zainteresowani podniesieniem poziomu wiedzy ekonomicznej.

Program studiów został przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu polityki gospodarczej, finansów i bankowości, przekazanej przez czołowych ekspertów w Polsce.

W programie studiów m.in. podstawy finansów, rynek finansowy, finanse międzynarodowe, podstawy makroekonomii, polityka monetarna, polityka fiskalna, finansowanie przedsiębiorstw, bankowość inwestycyjna, analiza bilansu banku, ekonomika banku komercyjnego, nadzór bankowy, ryzyko bankowe, ekonomika kredytu, bankowość elektroniczna, etyka w biznesie, prawo bankowe, patriotyzm gospodarczy.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu bankowości, rozumiejąc mechanizmy funkcjonowania banków we współczesnej gospodarce rynkowej. W szczególności znane mu są poszczególne etapy procesu kredytowania poszczególnych grup klientów przez instytucje bankowe. Znana mu jest wiedza o funkcjonowaniu instrumentów i instytucji rynku finansowego. Wykazuje się znajomością poszczególnych segmentów polityki gospodarczej, w tym przede wszystkim polityki pieniężnej oraz polityki budżetowej. Ma świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski.

Studia przygotowują absolwentów do pracy w dziedzinie dziennikarstwa ekonomicznego oraz do pracy w instytucjach finansowych. Studenci przygotowani są do pracy zarówno zawodowej jak i naukowej.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Polityka gospodarcza – finanse i bankowość obowiązujące w roku akademickim 2021/2022:

II semestr
 • 26-27 luty 2022 r. (VII zjazd)
 • 12-13 marzec 2022 r. (VIII zjazd)
 • 26-27 marzec 2022 r. (IX zjazd)
 • 9-10 kwiecień 2022 r. (X zjazd)
 • 7-8 maj 2022 r. (XI zjazd)
 • 28-29 maj 2022 r. (XII zjazd)
 • 11-12 czerwiec 2022 r. (XIII zjazd)

Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Polityka gospodarcza – finanse i bankowość w roku akademickim 2021/2022, ze względu na dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego wynosi: 500 zł.

Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Wysokość czesnego za studia w roku akademickim 2021/2022 = 500 zł ze względu na dofinansowanie z NBP

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • list motywacyjny (skierowany do rektora AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „polityka gospodarcza”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl