Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

Studia podyplomowe na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie kierowane są głównie do osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, pracowników instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, edukatorów, przedstawicieli samorządów oraz absolwentów kierunków przyrodniczych, ekonomicznych i prawniczych.

W ramach zajęć terenowych student uczy się rozpoznawania dziko żyjących gatunków oraz siedlisk ich występowania, a także poznaje zasady funkcjonowania poszczególnych siedlisk przyrodniczych i ich powiązań w układzie krajobrazowym w kontekście Natury 2000.

Szczególną uwagę poświęca się możliwościom kształtowania siedlisk i krajobrazów za pomocą inżynierii ekologicznej celem kształtowania bioróżnorodności i wykorzystania jej dla tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych.

Absolwent jest specjalistą ds. polityki ochrony środowiska, posiada wiedzę teoretyczną, dobrze umocowaną w istniejącym i zmieniającym się prawie polskim i UE, może znaleźć zatrudnienie zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w instytucjach centralnych, jest przygotowany do kreowania koncepcji zrównoważonego rozwoju (przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju) tak, by nie popełniać błędów środowiskowych państw rozwiniętych gospodarczo oraz potrafi te błędy w sposób profesjonalny naprawiać.

Do 31 stycznia 2022 r. trwa rekrutacja na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie. Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „rekrutacja”.

Określono następujące terminy zjazdów dla kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

Harmonogram zjazdów dla semestru zimowego:

 • 10-12 września 2021 r. (terenowe)
 • 9-10 października 2021 r.
 • 23-24 października 2021 r.
 • 6-7 listopada 2021 r.
 • 27-28 listopada 2021 r.
 • 18-19 grudnia 2021 r.
 • 15-16 stycznia 2022 r.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM, przed każdym zjazdem.

Czesne za studia na kierunku Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie w roku akademickim 2021/2022 wynosi: 4000 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Słuchacz studiów podyplomowych podpisując umowę o naukę składa pisemną deklarację określającą wybór formy płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności jednorazowych i ratalnych zawiera załącznik. Informacje o opłacie rekrutacyjnej zostały zawarte w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google / Facebook. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Przystępując do procesu rejestracji przygotuj:

 • dane osobowe,
 • skan swojego zdjęcia legitymacyjnego (pomożemy Ci dostosować rozmiar i proporcje),
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich),
 • opinię księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli zostało dokonane wcześniej, w tradycyjny sposób).

Wszystkie dokumenty będzie można załączyć w formie plików. W toku internetowej rekrutacji istnieje również możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić również bezpośrednio na konto Uczelni:

Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu

W tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko słuchacza, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe „Polityka ochrony środowiska”.

Opłata rekrutacyjna:

 • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
 • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
 • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy na rejestracja.wsksim.edu.pl